• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải

Dự án

Hệ thống lọc nước Deion 1000lit - Công ty Cominlub

Hệ thống lọc nước Deion 1000lit - Công ty Cominlub

Hệ thống lọc nước Deion nhằm mục đích cung cấp nước cho phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng dầu nhờn sản xuất ra của nhà máy.

Hệ thống lọc nước Deion nhằm mục đích cung cấp nước cho phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng dầu nhờn sản xuất ra của nhà máy.

Các chỉ tiêu cần đạt tới phải đảm bảo như nước cất 1 lần sau:

- Độ cứng: 0.5mg/l

- Độ dẫn điện : < 2 MicroS/cm

- Hàm lượng Cl: < 0.04mg/l

- pH          : 6.0 - 7.5

- TDS         : <1 ppm

- NH3         : 0.00mg/l

Ban đầu nhà máy phải nhập nước cất tại một nhà máy khác với chi phí tương đối đắt đỏ cộng với không tiện trong quá trình sử dụng. Được sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên kinh doanh CCEP, nhà máy đầu tư dây truyền xử lý nước lưu lượng 1000l/h phục vụ cho hoạt động của phòng thí nghiệm và các phòng ban liên quan của nhà máy.

Để hệ thống lọc nước ổn định, chất lượng nước sinh hoạt đầu vào phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn nước cấp sinh hoạt.

> Xem ngay đầy đủ quy trình xử lý nước giếng khoan ĐẢM BẢO HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

Tên dự án: Lắp đặt hệ thống lọc nước Deion công suất 1000l/h” 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ĐỨC

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Công trình Môi trường CCEP 

Địa điểm thực hiện: Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh  

Thời gian bắt đầu thi công: Ngày 06 Tháng 10 năm 2019 

Thời gian kết thúc: Ngày 08 Tháng 10 năm 2019

Nhà máy Cominlub

Hệ thống lọc nước Deion 1000 lít 1h

Hệ thống lọc nước RO 1000 lít

Bảng điều khiển hệ thống lọc nước RO

Hệ thống lọc nước RO 1

Hệ thống lọc nước RO 1000 lít cho công ty Cominlub

 

 

 

 


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long