• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải

Dự án

Xử lý nước thải tòa nhà Capital Garden - 102 Trường Chinh

Xử lý nước thải tòa nhà Capital Garden - 102 Trường Chinh

Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ để bán và cho thuê Capital Garden

Dự án: Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ để bán và cho thuê Capital Garden tại số 102 đường Trường Chinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Hạng mục: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ và lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước công suất 300m3/ngày.đêm” Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Hà Nội

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Công trình Môi trường CCEP

Địa điểm xây dựng: Số 102 đường Trường Chinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 1 năm 2017

Thời gian kết thúc: Tháng 5 năm 2017

Các hình ảnh của Công trình lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

hình ảnh thi công công trình xả nước thải vào nguồn nước

hình ảnh thi công công trình xả nước thải vào nguồn nước

hình ảnh thi công công trình xả nước thải vào nguồn nước


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long
  • Môi trường Nguyên Phát
  • Malaysia