• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải

Dự án

Khôi phục, bảo trì bảo dưỡng, nuôi cấy vi sinh - Trạm XLNT nhà máy Bình Điền

Khôi phục, bảo trì bảo dưỡng, nuôi cấy vi sinh - Trạm XLNT nhà máy Bình Điền

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy NPK Bình Điền - Ninh Bình được đưa vào hoạt động năm 2015, sau một thời gian hoạt động, các thiết bị, công nghệ trong hệ thống cần phải được bảo trì bảo dưỡng thay thế để khôi phục lại hoạt động ổn định của hệ thống.

Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngày.đêm  

Tên dự án: Khôi phục, cải tạo, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm tại nhà máy NPK Bình Điền Ninh Bình”  

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền 

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Công trình Môi trường CCEP  

Địa điểm xây dựng: Nhà máy NPK Bình Điền - kcn Khánh Phú - Ninh Bình   

Thời gian bắt đầu thi công: Ngày 1 Tháng 08 năm 2019  

Thời gian kết thúc: Ngày 6 Tháng 8 năm 2019  

Sau đây là một vài hình ảnh về thi công hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy NPK Bình Điền Ninh Bình

 thi công hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy NPK Bình Điền

 

 thi công hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy NPK Bình Điền

 

 thi công hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy NPK Bình Điền

 

 thi công hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy NPK Bình Điền


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long
  • Môi trường Nguyên Phát
  • Malaysia