• CCEP
 • Moi truong CCEP

Lập giấy phép xả thải

Dịch vụ - Lập giấy phép xả thải

Lập giấy phép xả thải

Để hiểu rõ hơn về giấy phép xả thải. Quý khách hàng cần nắm rõ các thông tin như: Đối tượng áp dụng, Văn bản pháp luật quy định, Cơ quan thẩm quyền cấp phép, thủ tục cấp giấy phép.

 Tin bài liên quan:

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo giám sát môi trường

1. Đối tượng áp dụng: 

Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

2. Văn bản pháp luật quy định: 

+ Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/5/1998 

+ Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

+ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP 

+ Căn cứ Nghị định 34/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

+ Căn cứ thông tin 05/2005/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành nghị định 34/2005/NĐ-CP. 

3. Cơ quan thẩm quyền cấp phép sẽ dựa theo lưu lượng nước khai thác xả thải/ngày.đêm: 

- Đối với lưu lượng Xả thải từ 10-20 m3/ngày đêm sẽ do phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận (huyện) cấp phép. 

- Đối với lưu lượng Xả thải từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 5000 m3/ngày đêm sẽ do sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 

- Đối với lưu lượng Xả thải từ 5000 m3/ngày đêm trở lên sẽ do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép. Tuy nhiên, giấy phép xả thải có thời gian nhất định, vì thế quý khách hàng có thể gia hạn giấy phép xả thải trước 3 tháng sau khi thời gian xả thải kết thúc. 

Để tìm hiểu chi tiết, quý khách hàng có thể tìm hiểu trong nghị định 149/2004/NĐ-CP và thông tư số 02/2005/TT-BTNMT hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được Tư vấn miễn phí. 

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải

  Nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải

  7/5/2019 5:34:44 PM

  Mỗi một đơn vị có một phương pháp nuôi cấy vi sinh khác nhau, dựa vào kinh nghiệm qua rất nhiều dự án xử lý nước thải. Công ty Môi trường CCEP đúc rút và giới thiệu phương pháp nuôi cấy vi sinh đang được ứng dụng tại công ty.

 • Tuyển cộng tác viên kinh doanh

  Tuyển cộng tác viên kinh doanh

  7/5/2019 10:29:25 AM

  Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực nửa cuối năm 2019, Công ty Môi trường CCEP tuyển cộng tác viên kinh doanh số lượng không hạn chế như sau: