hotline

091.789.6633

hotline

Thiết bị môi trường

Sản xuất, kinh doanh, thương mại các thiết bị môi trường như bơm chìm nước thải, bơm ly tâm chịu hóa chất, máng đo lưu lượng V-notch, máy ép bùn khung bản, máy tác rác tự động, máy tách mỡ tự động…