• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
 • Xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải
STT Tên tài liệu
1 File tính chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải download
2 Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải download
3 Các mức xử phạt hành vi xả nước thải ra môi trường download
4 Mẫu tờ khai giấy phép xả thải download
5 Thuyết minh tính toán trạm xử lý nước cấp 400m3 download
6 Bản vẽ Trạm xử lý nước cấp 400m3 download
7 QCVN 07-1,2:2016/BXD download
8 Logo CCEP - 2018 download
9 Tính toán bể lọc nhanh download
10 Tính toán thiết kế bể tự hoại download
11 Ô nhiễm phóng xạ với môi trường và con người download
12 Catalogue máy ép bùn khung bản download
13 Bơm chìm Tsurumi download
14 Xử lý khí thải sinh học - Biofillter - CCEP download

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Xử lý coliform trong nước thải sinh hoạt

  Xử lý coliform trong nước thải sinh hoạt

  4/5/2020 11:13:01 PM

  Giới thiệu cách xử lý coliform trong nước thải sinh hoạt để tránh bị vượt chỉ tiêu Colifrom khi quan trắc môi trường hoặc khi bị đoàn thanh kiểm tra

 • Chi phí xử lý 1m3 nước thải sinh hoạt

  Chi phí xử lý 1m3 nước thải sinh hoạt

  4/5/2020 11:04:51 AM

  Chi phí xử lý 1m3 nước thải sinh hoạt là bao nhiêu? Làm thế nào để giảm chi phí xử lý 1m3 nước thải sinh hoạt xuống mức thấp nhất.

 • CCEP
 • Môi trường Xanh Cửu Long
 • Môi trường Nguyên Phát
 • Malaysia