• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
 • Xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải
STT Tên tài liệu
1 Mẫu tờ khai giấy phép xả thải download
2 Thuyết minh tính toán trạm xử lý nước cấp 400m3 download
3 Bản vẽ Trạm xử lý nước cấp 400m3 download
4 QCVN 07-1,2:2016/BXD download
5 Logo CCEP - 2018 download
6 Tính toán bể lọc nhanh download
7 Tính toán thiết kế bể tự hoại download
8 Ô nhiễm phóng xạ với môi trường và con người download
9 Catalogue máy ép bùn khung bản download
10 Bơm chìm Tsurumi download
11 Xử lý khí thải sinh học - Biofillter - CCEP download

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Nhân viên tư vấn môi trường là làm gì

  Nhân viên tư vấn môi trường là làm gì

  10/23/2019 11:40:32 PM

  Giải đáp câu hỏi "nhân viên tư vấn môi trường là làm gì", kiến thức cần phải trang bị để đảm bảo xuất sắc vai trò làm nhân viên tư vấn môi trường 2019

 • Nỗi lòng nhân viên tư vấn môi trường

  Nỗi lòng nhân viên tư vấn môi trường

  10/7/2019 11:07:55 PM

  Đang trong ghế nhà trường bạn sẽ nghĩ sau này mình sẽ làm nhân viên tư vấn môi trường. Sau đây là nỗi lòng của nhân viên tư vấn môi trường 8 năm tuổi nghề.

 • CCEP
 • Môi trường Xanh Cửu Long
 • Môi trường Nguyên Phát
 • Malaysia