• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
Máy ép bùn khung bản: 5 khung bản

Máy ép bùn khung bản: 5 khung bản

Máy ép bùn khung bản với 5 khung bản kích thước 420mm. Công suất ép bùn 1m3/h

User support

Đặt qua điện thoại (8h30-17h00)

Hotline: 091.789.6633

Thông tin sản phẩm: Máy ép bùn khung bản: 5 khung bản

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long