• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
 • Xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải

SẢN PHẨM

 • Hướng dẫn thiết kế hệ thống thông gió , làm mát nhà xưởng .

  Hướng dẫn thiết kế hệ thống thông gió , làm mát nhà xưởng .

  8/4/2018 3:18:47 PM

  Nhu cầu đầu tư xây dựng cho hệ thống sản suất rất lớn nhất là những khu công nghiệp tập trung những tập đoàn nước ngoài thì nhu cầu này càng tăng cao. Nhà xưởng sản xuất là khu vực có nhiều công nhân lao động, máy móc, bụi công nghiệp nên vấn đề tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động là yêu cầu cần thiết để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Môi trường Xanh Cửu Long
 • Môi trường Nguyên Phát
 • Malaysia