• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
 • Xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải

SẢN PHẨM

 • Sửa chữa bơm định lượng, bơm chìm nước thải

  Sửa chữa bơm định lượng, bơm chìm nước thải

  7/8/2020 1:22:57 PM

  Bơm định lượng sau một thời gian sử dụng không được bảo trì bảo dưỡng tra dầu thường hay hỏng cần phải được sửa chữa. CCEP nhận sửa chữa bảo trì bơm định lượng và các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải

 • Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

  2/28/2020 2:38:34 PM

  CCEP cung cấp dịch vụ cải tạo hệ thống xử lý nước thải công nghệ cũ, vận hành hệ thống đáp ứng Quy chuẩn nước thải đầu ra hiện hành năm 2020

 • Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải khí thải

  Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải khí thải

  8/2/2018 3:47:25 PM

  CCEP đưa quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải khí thải: Toàn bộ thiết bị ĐẦY ĐỦ, TOÀN DIỆN - ĐẢM BẢO THIẾT BỊ VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • CCEP
 • Môi trường Xanh Cửu Long