• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
 • Xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải

SẢN PHẨM

 • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ

  9/14/2018 2:58:54 PM

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ với lưu lượng nước thải từ 1,2,5,10m3., Hệ thống được chế tạo sẵn bằng Composite hoạt động ĐƠN GIẢN, LUÔN ĐẠT QUY CHUẨN ĐẦU RA

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • CCEP
 • Môi trường Xanh Cửu Long