hotline

091.789.6633

hotline

Xử lý khí thải

CCEP cung cấp dịch vụ xử lý khí thải đa dạng như: xử lý khí thải axit, xử lý khí thải lò hơi, xử lý khí thải dung môi hữu cơ, xử lý khí thải máy ép nhựa, xử lý khí thải lò nấu nhôm, lò nấu đồng…