hotline

091.789.6633

hotline

Lập đề án bảo vệ môi trường – Đã hết hiệu lực

lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Môi trường CCEP cung cấp dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường và hoàn thiện các hồ sơ tư vấn môi trường trọn gói.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là hồ sơ môi trường để khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động kinh doanh. Vì sao phải lập hồ sơ này ? Quy trình lập ra sao ? Hãy đọc bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé.

Thực trạng môi trường hiện nay

Hiện nay, vấn đề về môi trường đang được nhà nước rất quan tâm. Do tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phát sinh từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. Sự ô nhiễm này gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người; đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững; sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai..

Vì thế, nhà nước ban hành nhiều bộ luật môi trường cũng như quy định xử phạt, và thường xuyên cử cán bộ đến các doanh nghiệp để kiểm tra vấn đề về môi trường.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Sau khi kiểm tra, phát hiện có khá nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có đủ các hồ sơ môi trường. Để tránh vi phạm pháp luật đồng thời có thể bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cần phải bổ sung lập các hồ sơ đề án bảo vệ môi trường, điển hình ở bài này doanh nghiệp thiếu hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường thì cần phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu lập hồ sơ này hãy liên hệ với công ty Môi trường CCEP để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời. Hotline: 091.789.6633

Thế nào là đề án bảo vệ môi trường đơn giản ?

– Trước tiên chúng ta cần phải nắm “Thế nào là đề án bảo vệ môi trường ?” Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay bản kế hoạch bảo vệ môi trường; hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM); thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập một trong 2 loại đề án; là đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ được thực hiện nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động; nhưng chưa tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Trong quá trình tìm hiểu về đề án bảo vệ môi trường đơn giản; có rất nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản ? Vậy: Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản mục đích là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án.

Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Xem thêm bài viết: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt luôn đạt QCVN

Căn cứ Luật áp dụng để thực hiện Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 nghị định của Chính phủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và nộp cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/12/2014.
 • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Cơ sở phải lập đề án bảo vệ MT đơn giản là cơ sở hoạt động trước ngày 0/4/2015. Những cơ sở này phải có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 nghị định 18/2015/NĐ-CP;

Và không có một trong các văn bản sau:

 • Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,
 • Giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường,
 • Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường,
 • Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

Các hồ sơ cần thiết để lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Tại Điều 11 chương III Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có quy định rõ về các hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

– Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.

Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT; Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Quy trình này được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT; gồm các bước sau đây:

– Chủ cơ sở quy định tại Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT; thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết; sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.

– Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).

– Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).

– Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án môi trường đơn giản đã xác nhận.

– Cơ quan tiếp nhận, thẩm định thời hạn xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ MT đơn giản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

 • Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
 • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
 • Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản; cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận; cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty môi trường CCEP

Facebook: https://www.facebook.com/nuocthaikhithai/

Hotline: 0929.540.420

Email: ccep.vn@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

DMCA.com Protection Status