• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải

Kiến thức môi trường

Cách quy đổi 1 lít bằng bao nhiêu ml, cc, gam, kg

Cách quy đổi 1 lít bằng bao nhiêu ml, cc, gam, kg

1 lít bằng bao nhiêu ml, cc, gam, kg ? Bài viết sẽ giúp bạn đọc cách chuyển đổi đơn vị một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất

      Hầu hết mọi người đều được học hoặc biết qua cách quy đổi các đơn vị đo lường như khối lượng, thể tích. Tuy nhiên nhiều người do không thường xuyên dùng đến sẽ quên cách chuyển đổi các đơn vị, CCEP giúp bạn đọc nhớ lại cách quy đổi 1 lít bằng bao nhiêu ml, cc, gam, kg.

1. Tổng quan về đơn vị đo lường lít 

     Lít là đơn vị thuộc hệ mét nhưng không thuộc hệ thống đo lường SI. Nhưng đều được sử dụng chung vào các đơn vị SI như giờ, giây….cũng tương tự. Bởi SI công nhận đơn vị đo lường chuẩn là mét khối (m3).
     Lít là đơn vị đo lường thể tích được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Hãy thử nhìn quanh nhà bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chai, bình chứa với dung tích khác nhau như chai nước trên bàn dung tích 1 lít, bình nước lọc 20 lít, chai dầu ăn trong bếp 2 lít...

>>> Xem thêm cách để người ta xử lý nước thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường

Liệu có thể xử lý nước thải sinh hoạt thành nước ăn uống, hoặc có thể uống trực tiếp được không?

 

2. Cách quy đổi từ đơn lít sang các đơn vị khác

2.1. Cách quy đổi từ đơn vị lít sang đơn vị thể tích khác

Theo quy định đổi thể tích sẽ được thể hiện như sau:
  • 1 lít = 1000 ml
  • 1 lít = 1000 cc
  • 1 lít = 1000 cm3
Dứa trên cách quy đổi trên ta có thể thấy: 1ml= 1cc= 1cm3
Ngoài lít (l), đơn vị mét khối (m3) cũng được sử dụng nhiều trong đo lường thể tích:
  • 1m3= 1000 lít
  • 1m3= 10^3 dm3
  • 1m3= 10^6 cm3

2.2. Cách quy đổi từ đơn vị lít sang đơn vị khối lượng

      Để xác định được khối lượng của một khối vật chất lỏng cần xác định được khối lượng riêng của vật chất đnag cần xác định.
Công thức chung:
 
D=m/V                       (1)
 
Trong đó: 
D: khối lượng riêng kg/m3
m: khối lượng (kg)
v: thể tích (m3)
 
Ví dụ: Để có thể dễ áp dụng, ta lấy 1 ví dụ đơn giản nhất là xác định khối lượng của một 1 lít nước
Khối lượng riêng của nước Dnước= 1000 kg/m3
Từ (1)=> m=D*V
Vậy: 1m3 nước sẽ có khối lượng: 1000kg
        1 lít nước sẽ có khối lượng:  1kg
 

 


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long