• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải

Dự án

Hệ thống xử lý nước thải PNP Vina 15m3

Hệ thống xử lý nước thải PNP Vina 15m3

Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH PNP Vina công suất 15m3/ngàyđêm.

Công ty TNHH PNP Vina nằm trong khu công nghiệp Quế Võ III, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, đúc nhựa... Năm 2019 khi chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải, công ty có bị phạt hành chính vì vi phạm hành vi xả thải ra môi trường, Tuy nhiên đến cuối năm 2019, được sự tư vấn của CCEP, công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Các chỉ tiêu nước thải sau xử lý luôn luôn đạt Quy chuẩn xả thải hiện hành

Tên dự án: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH PNP Vina công suất 15m3/ngàyđêm.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH PNP Vina

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Công trình Môi trường CCEP 

Địa điểm xây dựng: KCN Quế Võ III - Bắc Ninh  

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 11 năm 2019  Thời gian kết thúc: Tháng 12 năm 2019

Hình ảnh Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH PNP Vina

Xử lý nước thải sinh hoạt 15m3 công ty PNP Vina

Xử lý nước thải sinh hoạt 15m3 công ty PNP Vina - công tác đào hố móng

Xử lý nước thải sinh hoạt 15m3 công ty PNP Vina - đào hố móng

Xử lý nước thải sinh hoạt 15m3 công ty PNP Vina - nước sau xử lý

 

 

 

 

 


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long