• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải

Dự án

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tòa nhà HUDTOWER

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tòa nhà HUDTOWER

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tòa nhà HUDTOWER sau 7 năm đi vào hoạt động. Khôi phục hoạt động như ban đầu cho các thiết bị

Hệ thống xử lý nước thải tòa nhà HUDTOWER được xây dựng từ khi khi xây dựng tòa nhà. Hệ thống được thiết kế với công suất 300m3/ngày đêm. Kể từ khi hệ thống đi vào hoạt động, ban quản lý tòa nhà chưa thực hiện quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải lần nào.

Được sự tư vấn nhiệt tình của CCEP, chỉ ra lợi ích khi bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thaỉ một cách định kỳ, ban quản lý tòa nhà đã ký hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hàng năm với CCEP bao gồm công việc của 4 quý:

- Quý đầu tiên bảo trì bảo dưỡng lớn: bảo trì bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị bao gồm: song chắn rác, bơm chìm, máy khuấy chìm, máy thổi khí, tủ điện điều khiển, đĩa thổi khí, các van điều khiển..., tiến hành nuôi cấy lại vi sinh vật là yếu tố quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải.

- Các quý sau: kiểm tra hoạt động của các thiết bị bằng các máy đo cầm tay, hiệu chỉnh hệ thống và lấy mẫu phân tích nước thải đầu ra.

> Xem ngay đầy đủ quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải để ĐẢM BẢO HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

Tên dự án: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà HUDTOWER công suất 300m3/ngày.đêm”  

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị 

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần An Tuệ

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Công trình Môi trường CCEP  

Địa điểm thực hiện: 37 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội   

Thời gian bắt đầu thi công: Ngày 20 Tháng 07 năm 2019  

Thời gian kết thúc: Ngày 25 Tháng 07 năm 2019

Bảo trì bảo dưỡng máy thổi khí

Bảo trì bảo dưỡng máy thổi khí

bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải - kiểm tra máng thu nước

Kiểm tra hoạt động của máng thu nước

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển

 Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng bơm chìm nước thải


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long